Aannemingsbedrijf De Wit Drunen - Plan- en projectontwikkeling

Plan- en projectontwikkeling

Aannemingsbedrijf De Wit heeft zowel een eigen afdeling planontwikkeling als projectontwikkeling. Een goed voorbeeld van planontwikkeling is een woningbouwvereniging of een gemeente die over een stuk grond beschikt waarbij Aannemingsbedrijf De Wit de te bouwen woningen vervolgens turn-key oplevert.

Aannemingsbedrijf De Wit werkt op het gebied van projectontwikkeling samen met 'De Wit Projectmanagement'. Hierbij wordt op eigen initiatief en voor eigen risico en ook voor opdrachtgevers, woningbouwcoöperaties en gemeenten plannen opzet en uitwerkt.

De projectwerving is in handen van specialisten. Zij kennen de lokale en regionale problematiek en zijn bekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van bouwen. Alvorens een project wordt ontwikkeld, wordt de haalbaarheid getoetst aan bestemmingsplannen en ruimtelijke ordeningsprocedures. Daarnaast wordt de financiële en economische haalbaarheid getoetst aan de hand van een analyse van de lokale marktsituatie.

Grondverwerving, planontwikkeling, technische uitwerking, contractafwikkeling, prijsonderhandelingen, verkoop en verhuur zijn voor Aannemingsbedrijf De Wit dagelijks werk.