Aannemingsbedrijf De Wit Drunen - Nieuwbouw woning Venne West III

Nieuwbouw woning Venne West III

Op de laatste bouwkavel in het uitbreidingsplan Venne West III te Drunen is in 2015 een semi-bungalow opgeleverd.