Aannemingsbedrijf De Wit Drunen - Totaalonderhoud

Totaalonderhoud

Voor het totaalonderhoud van woningen en gebouwen, verbouwingen, preventief onderhoud en nazorg na oplevering bent u bij Aannemingsbedrijf De Wit aan het juiste adres. Aannemingsbedrijf De Wit Drunen en Breda profileert zich als totaal onderhoudsbedrijf voor zowel de particuliere als zakelijke markt waarbij ketensamenwerking (lean bouwen) de standaard vormt. Vanuit onze eigen machinale timmerwerkplaats krijgt hier naast de houtbewerking ook houtrotsanering de juiste aandacht.

Op het gebied van totaalonderhoud verzorgt Aannemingsbedrijf De Wit zowel de noodzakelijke als gewenste kwaliteitsslag met het oog op gebouwen. Onderhoudswerkzaamheden aan woningen, flats, kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en retail behoren tot de dagelijkse werkzaamheden. Ons concept van totaalonderhoud werkt met contracten die inzoomen op:

  • Storingsdienst (24-uursdienst)/ klachtenonderhoud
  • Standaard toilet-, douche-, keukenrenovatie (vaste prijzen)
  • Standaard Onderhoud Mutatiewoningen
  • Planmatig ‘energieconcept verbeterd wonen’ (energetische verbeteringen)
  • Prestatiegericht onderhoud (NEN 2767)
  • PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen)
  • Brandpreventieve maatregelen
  • Industrieservice
  • Woonservice (voor huurders)
Lean bouwen: duurzaam door keten samenwerking
Samen staan we sterk. Aannemingsbedrijf De Wit onderzoekt graag met u hoe we op de meest efficiënte en economische manier maatwerk kunnen leveren op basis van lean bouwen. Door de inzet van lean bouwen wordt het bouwproces naar een hoger niveau getild waarbij kostenbesparing en een kortere doorlooptijd centraal staan. Lean bouwen richt zich op het verbeteren van het proces, het verhogen van de kwaliteit en het verkorten van de duur van het bouwtraject.

Kernpunten lean bouwen:
• Specialisten zijn in een vroeg stadium aanwezig (vanaf startdatum);
• Focus is gericht op klantwaarde; de gehele groep werkt samen om deze in te vullen;
• Betrokkenheid alle partijen om het doel te bereiken is groot (klantwaarde);
• Bouwproces verloopt voor opdrachtgever rustiger en beheersbaarder