Aannemingsbedrijf De Wit Drunen - Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw

Bij de uitvoering van utiliteitsprojecten is Aannemingsbedrijf De Wit uitgegroeid tot een vertrouwde naam die garant staat voor vakkundig advies en professionele uitvoering. Wij verzorgen passende bedrijfshuisvesting gericht op retail, kantoren en fabrieken. In vrijwel alle branches op het gebied van bedrijfshuisvesting is ervaring opgedaan. Het aantal opdrachten op turn-key basis is de laatste jaren enorm toegenomen, omdat onze opdrachtgevers voor het ontwerp, de procedures en de daadwerkelijke realisatie één aanspreekpunt willen hebben.

Aannemingsbedrijf De Wit ziet maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid. Innovatie, een heldere, open en integere stijl van zaken doen. Het naleven van wet- en regelgeving, een transparante organisatiestructuur, zorg voor het milieu, klantvriendelijkheid en duurzaam ondernemen vormen kenmerken van het dagelijks denken en handelen.

Een referentielijst (.pps) kunt u hier downloaden of u kunt online referenties inzien.

BIM
Om projecten op een overzichtelijke wijze te beheersen, maakt Aannemingsbedrijf De Wit gebruik van BIM (Bouwwerk Informatie Model). Binnen een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen verschuiven daarbij regelmatig waarbij ook de omgeving continu in beweging is. Het grote aantal partijen en de veelheid aan gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die bovenstaand probleem ondervangt en maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal(3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is continu beschikbaar en altijd up-to-date.