Aannemingsbedrijf De Wit Drunen - Vacatures

Vacatures

Aannemingsbedrijf De Wit biedt als werk-leerbedrijf regelmatig stageplaatsen op verschillende terreinen. We komen graag in contact met ervaren timmerlieden, werkvoorbereiders en medewerkers op het gebied van calculatie.
Vraag naar de mogelijkheden.

Kijk onderaan op deze pagina voor onze vacatures.

Leerbedrijf
Bij Aannemingsbedrijf De Wit wordt veel aandacht aan opleidingen besteed. Alle medewerkers krijgen de gelegenheid om zich verder te ontplooien en bij te scholen. Instroom, behoud en doorstroom zijn onze sleutelwoorden. Aannemingsbedrijf De Wit leidt op bijzondere wijze jongeren op diverse niveaus op en heeft ook de juiste aandacht voor de ontwikkeling van oudere werknemers. We zorgen ervoor dat elk individu de juiste opleiding geniet. Dit geldt voor stagiaires, nieuwe medewerkers en vanzelfsprekend ook voor ons huidige personeel.

Leerlingbouwplaats
Aannemingsbedrijf De Wit is een warm voorstander van het opleiden van jonge mensen in de bouwwereld. Dat blijkt uit het feit dat we een erkend leerbedrijf zijn, met deelname in het regionale opleidingsbedrijf, waar jonge timmerlui en metselaars worden opgeleid. Aannemingsbedrijf De Wit beschikt over een groot aantal leermeesters. Om onze leerlingen tijdens hun opleidingstraject een zo compleet mogelijk beeld te geven van de werkzaamheden en de kennis en kunde die erbij komt kijken, werken we met zogeheten leerling-bouwplaatsen.

Een leerling-bouwplaats is een volwaardig bouwproject waar leerlingen die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren) volgen, voorkomende bouwkundige werkzaamheden uitvoeren. Op een groter project is het ook mogelijk een afzonderlijke ploeg leerlingen in te zetten die door het project heen een aantal vakgerichte onderdelen uitvoert. Er kan sprake zijn van nieuwbouw, verbouwing, restauratie en renovatie. Onze opgeleide leermeesters zijn verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het werk en de begeleiding van de leerlingen in de praktijk.

Op iedere bouwplaats kunnen leerlingen hun vak leren. Leerlingen leggen er de basis voor hun toekomst in de bouw. Ze krijgen er de juiste mentaliteit, zelfstandigheid en werkhouding mee die nodig is om in de bouw succesvol te zijn. Ze leren netjes en planmatig te werken en vooral samen te werken. Ze krijgen al het werk in een logische volgorde gepresenteerd. Bovendien wordt er op leerling-bouwplaatsen extra aandacht besteed aan veilig en gezond werken.Voorman- timmerman
Werkvoorbereider projecten-service en onderhoud
Onderhoudsmetselaar
Open sollicitatie