Design en construct

Omdat we zelf altijd ontwikkeld hebben, beschikken we over een schat aan kennis en ervaring. Daar kunnen onze klanten op bouwen. Design en construct betekent dus dat we zowel het bestek schrijven als uitvoeren. Een en ander geschiedt binnen het kader van een programma van eisen. Bij deze vorm van ontwikkeling kunnen we het onderhoud voor een groot aantal jaren mee contracteren. Dankzij design en construct maken we als bouwer het ontwerp op een manier waar we goed in zijn. Zo bouwen we succesvol voort op de door ons in het verleden gebouwde constructies.

Afkoop onderhoudsrisico
Het grote voordeel van een ‘design en construct’ project is de borging van zekerheid voor de klant. We kunnen ons namelijk tegelijkertijd aan een onderhoudsplicht verbinden. En dus leveren we kwaliteit voor eigen onderhoudsrisico.